Hur många marsvin ska man ha?

Om man ska ha marsvin så ska man ha fler än ett marsvin. Marsvin är nämligen flockdjur och trivs inte att sitta ensamma i en bur. I marsvinens naturliga miljö så lever de i flock med 8-10 medlemmar och får de en kompis i buren så blir marsvinen mycket gladare och piggare.

Om man har ett ensamt marsvin så blir husse eller matte deras flockmedlem och blir då ofta väldigt tama. Men det räcker inte att de får sällskap när husse eller matte kommer hem från skola, aktiviteter eller jobb. Vill man sitt marsvin eget bästa så ska de därför ha en kompis. Många tror att om man har flera marsvin så blir de inte lika tama, men det stämmer inte! Två eller som jag har, sju marsvin kan bli väldigt tama också! Det handlar nog om vilken personlighet marsvinet har som du köper och hur mycket man umgås med sina marsvin.